Biuletyn Informacji Publicznej Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy Przeczytaj artykuł "Akredytacja" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.inhort.pl Wed, 19 Jun 2024 08:33:25 +0200 <![CDATA[Akredytacja]]> Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych

Oznaczanie zawartości azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia, sodu, boru, manganu, żelaza, cynku, miedzi, azotanów V i azotanów III, arsenu i metali ciężkich (kadm, ołów, rtęć), suchej masy oraz błonnika pokarmowego:

  • w materiale roślinnym (liście, pędy, korzenie),
  • w żywności pochodzenia roślinnego (owoce, warzywa) oraz w ich przetworach (soki, nektary, soki zagęszczone, susze).

 

Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności

Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin m.in. dla podmiotów zewnętrznych:

  • producentów i przetwórców żywności;
  • eksporterów żywności do różnych krajów UE i innych (np. USA, Chiny, Kanada);
  • importerów żywności sprowadzających towar do polskich sklepów (np. herbata, banany, rodzynki, cytrusy itp.);
  • jednostek certyfikujących, np. gospodarstwa ekologiczne, w celu potwierdzenia braku niedozwolonych chemicznych pozostałości ś.o.r.;
  • producentów ś.o.r. dla celów rejestracyjnych na poziomie krajowym i UE zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną.

 

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich

oznaczanie właściwości fizykochemicznych i analiza pyłkowa miodu.

]]>
https://bip.inhort.pl/artykul/akredytacja Thu, 30 Jun 2022 11:27:45 +0200