Biuletyn Informacji Publicznej Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy Przeczytaj artykuł "Status Prawny" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.inhort.pl Wed, 19 Jun 2024 08:41:04 +0200 <![CDATA[Status Prawny]]> Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posiada osobowość prawną, jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000375603, działa na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka (Dz. U. Nr 172, poz. 1166)
  • Ustawy o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 498)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020r.w sprawie nadania Instytutowi Ogrodnictwa w Skierniewicach statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2342)
  • Statutu Instytutu Ogrodnictwa
  • Regulaminu Organizacyjnego
]]>
https://bip.inhort.pl/artykul/status-prawny Thu, 30 Jun 2022 09:46:26 +0200