Biuletyn Informacji Publicznej Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy Przeczytaj artykuł "Szkoła doktorska" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.inhort.pl Tue, 16 Apr 2024 18:49:46 +0200 <![CDATA[Szkoła doktorska]]> SZKOŁA DOKTORSKA AGROBIOTECH PhD

 

Zasady i tryb przyjmowania do Szkoły Doktorskiej AgroBioTech PhD”

Regulamin Szkoły Doktorskiej AgroBioTech PhD

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej AgroBioTech PhD

 

Rok akademicki 2023/2024

Konkurs na Doktoranta - rekrutacja dodatkowa do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w Warszawie

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Program kształcenia doktorantów obowiązujący od roku akademickiego 2021/22 w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD”

Regulamin Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” obowiązujący od roku akademickiego 2021/22

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AgroBioTech PhD w roku akad. 2021/22

Zasady rekrutacji obowiązujące od roku akad. 2021/2022 do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”

 

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w roku akademickim 2020/2021

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w roku akademickim 2020/2021 (2 semestr) – grant OPUS 19 - w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w roku akademickim 2020/2021 (2 semestr) – grant OPUS 19 - w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo

Lista kandydatów przyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej (grant OPUS 19) do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w roku akademickim 2020/2021 (2 semestr)

]]>
https://bip.inhort.pl/artykul/szkola-doktorska Thu, 30 Jun 2022 12:18:36 +0200